ผู้จัดจำหน่ายโรงงานผลิตลูกบอลในห้องปฏิบัติการในเยอรมัน