ต้นทุนของกระบอกไฮดรอลิกที่ใช้ในโรงสีลูกกลิ้งแนวตั้ง