อะไรคือความแตกต่างระหว่างแคลเซียมคาร์บอเนตเคลือบและไม่เคลือบผิว