การเตรียม Matrial ในกระบวนการแห้งบนแร่ Au โดยใช้ Atox Mill