หลักการทำงานของการทำเหมืองป้อนแบบสั่นแม่เหล็กไฟฟ้า