เหตุใดประโยชน์ของถ่านหินที่เหมืองจึงช่วยได้ในอินเดีย