คือแร่เหล็กที่ขุดได้ E Ploration สำรวจการทำเหมืองแร่บด